г. Nizhny Novgorod, Vostochnyy Proyezd, 11
Nizhny Novgorod Plant of Transport and Technological Machines
Request a call

Ski-tracked snow-going vehicle ТТМ-1901